Parochie- en wijkblad 'De Odaklanken'

Alle actuele parochie-informatie, zoals bijzondere diensten in de kerk, misintenties, koorzang en andere informatie vindt u in dit contactblad voor parochie en wijk. Hierin melden ook de diverse verenigingen hun activiteiten.

Dit blad wordt gratis huis-aan-huis bezorgd.

Voor de onkosten wordt jaarlijks met een bliksemactie om een vrijwillige bijdrage gevraagd.