Klokkentaal

Een kwartier voor aanvang aan de H.Missen luiden de klokken van onze kerk. Hoort u om 13.00 uur de zware klok luiden, dan geven wij daarmee te kennen dat er een medeparochiaan is overleden. 

Om 12.00 uur en om 18.00 uur hoort u het Angelusklokje. Dit is een oproep tot het gebed tot Maria.