Financiën en inkomstenwerving

Om een parochie als de St. Oda draaiende te houden is jaarlijks een bedrag nodig van ongeveer 90.000,- euro.

Dit is voor kosten van onderhoud kerk en ambtswoning, verwarming en verlichting, afdracht Bisdom, salaris pastoor en enkele parochiële medewerkers, kosten liturgie, administratiekosten e.d.

Al deze kosten worden noch door het Rijk noch door het Bisdom betaald. Deze kosten moeten we samen als parochie dragen.

 

 

Kerkbijdrage

Er worden geen gegevens omtrent nieuwe inwoners van Boshoven verstrekt. Nieuwe parochianen vragen wij daarom zich te melden bij de pastoor of middels opgave, persoonlijk of schriftelijk bij het parochiekantoor. Geopend iedere woensdag van 10.30 uur tot 12.30 uur op de Vrakkerstraat 21, 6002 AT te Weert.

De kerkbijdrage vormt voor iedere parochie in Nederland de voornaamste bron van inkomsten. Wij zijn dankbaar dat veel parochianen hier trouw aan meedoen. Maar helaas, het zijn er nog veel te weinig. De nieuwe parochianen willen wij aanmoedigen ook een financiële bijdrage te leveren. Alleen dan kunnen we er samen voor zorgen dat onze Kerk haar unieke en onmisbare functie in onze wijk kan blijven vervullen.

Het spreekt voor zich dat u zelf de hoogte van de bijdrage bepaalt. Elk jaar wordt in de Odaklanken aandacht gevraagd voor de actie 'Kerkbalans'. Uw solidariteit wordt zeer op prijs gesteld.

Rekeningnummers voor het storten van uw kerkbijdrage:

Rabobank: NL06 RABO 0156 9601 09

Het RSIN-nummer is 002490481

Voor meer gegevens kunt u het ANBI raadplegen links in het menu

Aanmelden als nieuwe parochiaan

Door de wet van privacy worden door de gemeenten geen gegevens omtrent nieuwe inwoners van Boshoven verstrekt. Nieuwe parochianen vragen wij daarom zich te melden bij de pastoor of middels opgave, persoonlijk of schriftelijk bij het parochiekantoor. 

Het parochiekantoor is wekelijks geopend op woensdag van 10.30 uur tot 12.30 uur op Vrakkerstraat 21, 6002 AT te Weert