Uncategorised

Onderwijs en catechese

In onze parochie wordt De Odaschool beheerd door de Stichting Katholiek Onderwijs Meerderweert.

Op onze school krijgen de kinderen catecheselessen en worden zij voorbereid op de Eerste Heilige Communie  en het Heilig Vormsel.

Kinderen die op de openbare school De Uitkijktoren zitten of kinderen die vanuit Boshoven naar een andere school gaan (bijv. Montessori, speciaal onderwijs) en toch graag deze sacramenten willen ontvangen, kunnen deelnemen aan de parochiecatechese. Deze worden buiten schoolverband gegeven door vrijwilligers i.s.m. de pastoor.

Voor inlichtingen: Mevr. Rademaekers telefoon: 0495-547723

Parochie- en wijkblad 'De Odaklanken'

Alle actuele parochie-informatie, zoals bijzondere diensten in de kerk, misintenties, koorzang en andere informatie vindt u in dit contactblad voor parochie en wijk. Hierin melden ook de diverse verenigingen hun activiteiten.

Dit blad wordt gratis huis-aan-huis bezorgd.

Voor de onkosten wordt jaarlijks met een bliksemactie om een vrijwillige bijdrage gevraagd. 

Parochiespreekuur

Iedere woensdag is het parochiekantoor op de pastorie geopend van 10.30 uur tot 12.30 uur.

U kunt vrijblijvend en zonder afspraak binnenlopen voor het opgeven van misintenties, informatie en dergelijke. Ook is deze ochtend een kort gesprek met de pastoor bijna altijd mogelijk. Heeft u behoefte aan een langer onderhoud, dan is het wenselijk vooraf een afspraak te maken.

Misintenties

De vergoeding voor het lezen van een H. Mis is in onze parochie vastgesteld op €25,- in het weekeinde en op feestdagen. Voor een H. Mis door de week vragen wij €10,-

Opgave van misintenties kunt u doen op het parochiekantoor op de pastorie, iedere woensdag van 10.30 uur tot 12.30 uur. Indien u dit telefonisch wenst te doen kan dit ook op woensdag via het telefoonnummer 0495-532 092 

Financiën en inkomstenwerving

Om een parochie als de St. Oda draaiende te houden is jaarlijks een bedrag nodig van ongeveer 90.000,- euro.

Dit is voor kosten van onderhoud kerk en ambtswoning, verwarming en verlichting, afdracht Bisdom, salaris pastoor en enkele parochiële medewerkers, kosten liturgie, administratiekosten e.d.

Al deze kosten worden noch door het Rijk noch door het Bisdom betaald. Deze kosten moeten we samen als parochie dragen.

 

 

Kerkbijdrage

Er worden geen gegevens omtrent nieuwe inwoners van Boshoven verstrekt. Nieuwe parochianen vragen wij daarom zich te melden bij de pastoor of middels opgave, persoonlijk of schriftelijk bij het parochiekantoor. Geopend iedere woensdag van 10.30uur tot 12.30 uur op de Vrakkerstraat 21, 6002 AT te Weert.

De kerkbijdrage vormt voor iedere parochie in Nederland de voornaamste bron van inkomsten. Wij zijn dankbaar dat veel parochianen hier trouw aan meedoen. Maar helaas, het zijn er nog veel te weinig. De nieuwe parochianen willen wij aanmoedigen ook een financiële bijdrage te leveren. Alleen dan kunnen we er samen voor zorgen dat onze Kerk haar unieke en onmisbare functie in onze wijk kan blijven vervullen.

Het spreekt voor zich dat u zelf de hoogte van de bijdrage bepaalt. Elk jaar wordt in de Odaklanken aandacht gevraagd voor de actie 'Kerkbalans'. Uw solidariteit wordt zeer op prijs gesteld.

Rekeningnummers voor het storten van uw kerkbijdrage:

Rabobank: NL 09 RABO 0156978679

ING-Bank: NL 81 INGB 0001526700

Het RSIN-nummer is 2490481

Voor meer gegevens kunt u het ANBI raadplegen links in het menu

Aanmelden als nieuwe parochiaan

Door de wet van privacy worden door de gemeenten geen gegevens omtrent nieuwe inwoners van Boshoven verstrekt. Nieuwe parochianen vragen wij daarom zich te melden bij de pastoor of middels opgave, persoonlijk of schriftelijk bij het parochiekantoor. 

Het parochiekantoor is wekelijks geopend op woensdag van 9.00 uur tot 11.00 uur op Vrakkerstraat 21, 6002 AT te Weert

Mistijden

St. Odakerk

Zaterdag: 19.00 uur H.Mis opgeluisterd met koorzang

Zondag: 11.00 uur H.Mis met orgel en samenzang

Woensdag 19.00 uur H.Mis in Wozoco Hushoven

De dagkapel/Mariakapel is iedere dag geopend voor een bezoek. Tevens kunt u dan bij Maria een kaarsje branden.

 

Parochiekerk Laar

Zondag: 10.00 uur H. Mis opgeluisterd met koorzang

Donderdag: 19.00 uur Stille H. Mis (mei t/m september in de St. Sebastiaanskapel)

De misvieringen tijdens Hoogtijdagen worden in samenwerking met clusterparochie Laar bepaald en in de Odaklanken gepubliceerd.

 

Collecte

Tijdens de H. Missen in het weekend wordt slechts één collecte gehouden. Het plaatsengeld en uw vrijwillige bijdrage wordt in deze ene collecte geofferd. Aanbevolen wordt €1,-

 

Misintenties

De vergoeding voor het lezen van een H. Mis is in onze parochie vastgesteld op €25,- in het weekeinde en op feestdagen. Voor een H. Mis door de week vragen wij €10,-

Opgave van misintenties kunt u doen op het parochiekantoor op de pastorie, iedere woensdag van 10.30 uur tot 12.30 uur. Indien u dit telefonisch wenst te doen kan dit ook op woensdag via het telefoonnummer 0495-532 092