Onderwijs en catechese

In onze parochie wordt De Odaschool beheerd door de Stichting Katholiek Onderwijs Meerderweert.

Op onze school krijgen de kinderen catecheselessen en worden zij voorbereid op de Eerste Heilige Communie  en het Heilig Vormsel.

Kinderen die op de openbare school De Uitkijktoren zitten of kinderen die vanuit Boshoven naar een andere school gaan (bijv. Montessori, speciaal onderwijs) en toch graag deze sacramenten willen ontvangen, kunnen deelnemen aan de parochiecatechese. Deze worden buiten schoolverband gegeven door vrijwilligers i.s.m. de pastoor.