Mistijden

St. Odakerk

Zaterdag: 19.00 uur H.Mis opgeluisterd met koorzang

Zondag: 9.30 uur Stille H.Mis

Dinsdag: 19.00 uur Stille H.Mis (oktober t/m april in de Mariakapel en mei t/m september in de St. Donatuskapel.)

Woensdag 19.00 uur H.Mis in Wozoco Hushoven

Donderdag 9.00 uur Stille H.Mis (oktober t/m april in de Mariakapel en mei t/m september in de St. Sebastianuskapel te laar.)

De dagkapel/Mariakapel is iedere dag geopend voor een bezoek. Tevens kunt u dan bij Maria een kaarsje branden.

 

Parochiekerk Laar

Zondag: 11.00 uur H. Mis opgeluisterd met koorzang

Donderdag: 19.00 uur Stille H. Mis (mei t/m september in de St. Sebastiaanskapel)

De misvieringen tijdens Hoogtijdagen worden in samenwerking met clusterparochie Laar bepaald en in de Odaklanken gepubliceerd.

 

Collecte

Tijdens de H. Missen in het weekend wordt slechts één collecte gehouden. Het plaatsengeld en uw vrijwillige bijdrage wordt in deze ene collecte geofferd. Aanbevolen wordt €1,-

 

Misintenties

De vergoeding voor het lezen van een H. Mis is in onze parochie vastgesteld op €25,- in het weekeinde en op feestdagen. Voor een H. Mis door de week vragen wij €10,-

Opgave van misintenties kunt u doen op het parochiekantoor op de pastorie, iedere woensdag van 9.00 uur tot 11.00 uur. Indien u dit telefonisch wenst te doen kan dit ook op woensdag via het telefoonnummer 0495-532 092 

 

Verlenging Grafrechten

 

Zaterdag 31-10-2020

Van 14.00-16.00 uur

 

Zondag 01-11-2020

Om 13.00 uur

 

In de sacristie/kerk