Mistijden

St. Odakerk

Zaterdag: 19.00 uur H.Mis opgeluisterd met koorzang

Zondag: 11.00 uur H.Mis met orgel en samenzang

Woensdag 19.00 uur H.Mis in Wozoco Hushoven

De dagkapel/Mariakapel is iedere dag geopend voor een bezoek. Tevens kunt u dan bij Maria een kaarsje branden.

 

Parochiekerk Laar

Zondag: 10.00 uur H. Mis opgeluisterd met koorzang

Donderdag: 19.00 uur Stille H. Mis (mei t/m september in de St. Sebastiaanskapel)

De misvieringen tijdens Hoogtijdagen worden in samenwerking met clusterparochie Laar bepaald en in de Odaklanken gepubliceerd.

 

Collecte

Tijdens de H. Missen in het weekend wordt slechts één collecte gehouden. Het plaatsengeld en uw vrijwillige bijdrage wordt in deze ene collecte geofferd. Aanbevolen wordt €1,-

Voor mensen die geen contant geld meer bij zich hebben is er een alternatief Je kunt met je smartphone aan de collecte meedoen. Hiervoor heb je de Givt-app nodig en die is te downloaden op www.givtapp.net/download.

Het blijft natuurlijk gewoon mogelijk om met contant geld mee te doen aan de collecte.

 

Misintenties

De vergoeding voor het lezen van een H. Mis is in onze parochie vastgesteld op €25,- in het weekeinde en op feestdagen. Voor een H. Mis door de week vragen wij €10,-

Opgave van misintenties kunt u doen op het parochiekantoor op de pastorie, iedere woensdag van 10.30 uur tot 12.30 uur. Indien u dit telefonisch wenst te doen kan dit ook op woensdag via het telefoonnummer 0495-532 092