Klokkentaal

Boshoven
Een kwartier voor aanvang aan de H.Missen luiden de klokken van onze kerk. Hoort u om 13.00 uur de zware klok luiden, dan geven wij daarmee te kennen dat er een medeparochiaan is overleden.
Tijdens de H. Mis wordt de klok geluid tijdens de bereiding van de gaven.
Om 12.00 uur en om 18.00 uur hoort u het Angelusklokje. Dit is een oproep tot het gebed tot Maria.


Laar
Een kwartier voor aanvang van de H. Missen wordt de klok geluid.
Als om 13.00 het klokje wordt geluid, is er een parochiaan overleden.