Geschiedenis Odaparochie

Op 15 juli 1933 werd onze parochie opgericht door de toenmalige bisschop van Roermond Mgr. G. Lemmens

De nieuwe parochie werd toegewijd aan de H. Oda. De schotse koningsdochter, die in Luik biddend bij het graf van St. Lambertus van haar blindheid werd genezen.

Zij trok vervolgens als kluizenaar terug in de stilte van Boshoven om te leven als kluizenares.

Zij stierf in St.Oedenrode (komt van St. Oda-rode) rond het jaar 726. De parochie bezit van haar een reliek.

 

Parochieherders

1933 tot 1946 Pastoor G. Gerris

1946 tot 1953 Pastoor Th. Pol

1953 tot 1957 Pastoor H. Rieter

1957 tot 1971 Pastoor H. Opveld

1971 tot 1982 Pastoor P. Delhoven

1982 tot 1985 Pastoor A. Woolderink

1985 tot 1993 Pastoor J. Snijders

1993 tot 2003 Pastoor R. Kanke

2003 tot 2004 Pastoor M. Proksch

2004 tot 2006 Pastoor J. Coenen, opgevolgd door Pastoor H. Franken. Kapelaan F. Jongen was de eerste aangewezene voor de parochie.

2008 tot 2020 Pastoor P.N. Tervoort

2020 tot heden Pastoor A. van der Wegen

 

Kerk

De parochie begon in 1933 met een noodkerk, het huidige Don Boscohuis. In de loop der jaren ontstond de behoefte aan een definitief kerkgebouw. Architect Ramaekers uit Maastricht ontving in 1952 de opdracht om een plan te ontwerpen. In 1953 werden de bouwtekeningen goedgekeurd door de bisschoppelijke bouwcommissie.

 

H. Rieter werd in 1953 bouwpastoor en in 1954 is men begonnen met de werkzaamheden.

Hieronder de belangrijkste data van de bouw:

11 Mei 1954: begin van de graafwerkzaamheden door vrijwilligers van L.L.T.B. St. Oda

25 Januari 1955: goedkeuring aanbesteding voor fl. 320.000, excl. vloer, verwarming, inventaris e.d.

1 April 1955: Opdracht tot bouw aan aannemer Coppen uit Maastricht.

21 Augustus 1955: Eerste steenlegging (hoeksteen toren)