Uncategorised

Nieuwe pastoor

De nieuwe pastoor van de St.Odaparochie zal kapelaan Guus van der Wegen (57) worden.

Van der Wegen is geboren te Goirle. Hij volgde de priesteropleiding aan het grootseminarie Rolduc en werd in 1993 tot priester gewijd. Sindsdien was hij actief als kapelaan in de parochies van Kerkrade-Chevremont, Heerlen-Heksenberg en sinds 2005 in de samenwerkende parochies van Sittard waar hij zeer actief is op het gebied van jeugdwerk.

Hij verheugt zich op de samenwerking met de parochianen van Boshoven en Laar. Per 1 december zal hij aan zijn functie beginnen. In de periode na het vertrek van pastoor Tervoort en voor de komst van Pastoor van der wegen zal er gezorgd worden voor een vervanger. 

Info

St. Oda parochie

Boshoverweg 58 6002 AP Weert

De dagkapel/Mariakapel is iedere dag geopend voor een bezoek. U kunt dan tevens bij Maria een kaarsje branden.

Pastoor P.N. Tervoort

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 0495-532092

Het RSIN-nummer van de parochie is 2490481

Pastorie: Vrakkerstraat 21, 6002 AT Weert

 

Geschiedenis van de St. Oda parochie

Op 15 juli 1933 werd onze parochie opgericht door de toenmalige bisschop van Roermond Mgr. G. Lemmens

De nieuwe parochie werd toegewijd aan de H. Oda. De schotse koningsdochter, die in Luik biddend bij het graf van St. Lambertus van haar blindheid werd genezen.

Zij trok vervolgens als kluizenaar terug in de stilte van Boshoven om te leven als kluizenares.

Zij stierf in St.Oedenrode (komt van St. Oda-rode) rond het jaar 726. De parochie bezit van haar een reliek.

 

Parochieherders

1933 tot 1946 Pastoor G. Gerris

1946 tot 1953 Pastoor Th. Pol

1953 tot 1957 Pastoor H. Rieter

1957 tot 1971 Pastoor H. Opveld

1971 tot 1982 Pastoor P. Delhoven

1982 tot 1985 Pastoor A. Woolderink

1985 tot 1993 Pastoor J. Snijders

1993 tot 2003 Pastoor R. Kanke

2003 tot 2004 Pastoor M. Proksch

2004 tot 2006 Pastoor J. Coenen, opgevolgd door Pastoor H. Franken. Kapelaan F. Jongen was de eerste aangewezene voor de parochie.

2008 tot heden Pastoor P.N. Tervoort

 

Kerk

De parochie begon in 1933 met een noodkerk, het huidige Don Boscohuis. In de loop der jaren ontstond de behoefte aan een definitief kerkgebouw. Architect Ramaekers uit Maastricht ontving in 1952 de opdracht om een plan te ontwerpen. In 1953 werden de bouwtekeningen goedgekeurd door de bisschoppelijke bouwcommissie.

 

H. Rieter werd in 1953 bouwpastoor en in 1954 is men begonnen met de werkzaamheden.

Hieronder de belangrijkste data van de bouw:

11 Mei 1954: begin van de graafwerkzaamheden door vrijwilligers van L.L.T.B. St. Oda

25 Januari 1955: goedkeuring aanbesteding voor fl. 320.000, excl. vloer, verwarming, inventaris e.d.

1 April 1955: Opdracht tot bouw aan aannemer Coppen uit Maastricht.

21 Augustus 1955: Eerste steenlegging (hoeksteen toren)

Kerkbestuur

Het kerkbestuur is de eindverantwoordelijke voor de parochie. Zij heeft tot taak de financiën, roerend-en onroerend goed te beheren. In haar vergaderingen worden zaken van algemene en pastorale aard besproken.

 

Voorzitter:

Pastoor P.N. Tervoort

Vrakkerstraat 21

Tel: 0495-532092

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Secretaris:

Mevr. M. Deuss- van Mulken

Haegenbroek 13

Tel. 06-53894337

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Penningmeester:

Dhr. A.P. Van Hoef

Hillenraad 2

Tel. 0495-521939

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Technische zaken:

Dhr. M. Verkennis 

Boshoverweg 94A

Tel. 0495-530683

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Jeugd en jongeren:

Mevr. C. Rademaekers-Litjens

Boshoverweg 15 

Tel. 0495-547723 

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vrijwilligersbeleid en -contact:

Mevr. C. Rosbergen

Meierijstraat 13

Tel. 0495-532638

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Het kerkbestuur is verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van het kerkhof. Namens het Kerkbestuur is beheerder: de heer J. Geraats, tel: 0495-538147. De kerkhof/tuinploeg wordt aangestuurd door de heer F. Stals, tel: 0495-538420. 

 

Leden hebben de titel Kerkmeester en worden op voordracht van het bestuur door de Bisschop benoemd voor maximaal twee achtereenvolgende termijnen van vier jaar. Gewoonlijk wordt eenmaal per maand een bestuursvergadering gehouden. Parochianen hebben altijd de mogelijkheid om via de leden van het kerkbestuur aandacht te vragen voor bepaalde zaken. Meedenken en meedoen wordt door het bestuur zeer op prijs gesteld. 

Klokkentaal

Een kwartier voor aanvang aan de H.Missen luiden de klokken van onze kerk. Hoort u om 13.00 uur de zware klok luiden, dan geven wij daarmee te kennen dat er een medeparochiaan is overleden. 

Om 12.00 uur en om 18.00 uur hoort u het Angelusklokje. Dit is een oproep tot het gebed tot Maria.